Triathlon

TjenesterVi veileder og utfordrer slik at du kan erfare, lære og utvikle deg videre som utøver og stille bedre forberedt mot dine mål.

Våre kompetanseområder. Dine muligheter.

 • Treningsplanlegging Robust Coaching
  Treningsplanlegging
 • Personlig trening Robust Coaching
  Personlig trening
 • Prestasjonsernæring Robust Coaching
  Prestasjonsernæring
 • Mental trening Robust Coaching
  Mental trening

Vi tilbyr også mentorering for deg som søker en sparringspartner i egen utvikling som coach eller utøver.

1-1 eller online.

Tjenestene tilbys som 1-1 coaching eller online. Ved online coaching kan du sikres kontinuerlig oppfølging med hyppig kommunikasjon og individuell tilpasning, når og hvor det måtte passe deg.

3 steg for optimalisering av din prestasjonsutvikling.

Robust målsetting

Grundig kartlegging via spørreskjemaer og personlig samtale, erfaringsutveksling og målsettingsarbeid. Slik sørger vi for at oppfølgingen blir tilpasset deg og ditt mål.

Robust strategi

Etablering og testing av unike metoder og strategier som videre implementeres i en langsiktig plan. Dette bidrar til en systematisk tilnærming som legger til rette for effektiv og målrettet utvikling.

Robust testing

Regelmessig kommunikasjon via mail og telefon. Det muliggjør hyppig evaluering og nødvendig tilpasning. Gjennom å redusere risikoen for sykdom og skade økes graden av kontinuitet og du sikres en mer bærekraftig utvikling av prestasjonsevnen.

Ulike behov.
Unike løsninger.

Roubst planlegging

Kontinuerlig coaching

Regelmessig kommunikasjon og hyppig veiledning med mulighet for nødvendig tilpasning av prosessen og planen. Veiledning i generell- og prestasjonsernæring, erfaringsutveksling mot konkurranser og sparring rundt mentale forberedelser.

Robust helse

Periodevis coaching

En innledende 4 ukers periode med fokus på erfaringsutveksling, etablering og utvikling av treningsplaner, hyppig kommunikasjon og nødvendig tilpasning og optimalisering. Videre justering, individuell tilpasning og diskusjon vil deretter foregå på månedsbasis.

Robust kommunikasjon

1-1 coaching

Personlig oppmøte med målfokusert og utviklingsorientert coaching basert på din forespørsel. Herunder temaer som mental trening, skadeforebygging og teknikktrening (svøm, løp, sykkel, styrke), personlig trening og testing, treningsplanlegging eller kostoptimalisering.

Standard program kan være godt nok for noen utøvere, men kan ikke erstatte skreddersydd coaching basert på systematisk og individuell tilnærming. Topp prestasjon ligger i detaljene.